తిరుపతిలో రాశి ఖన్నా

SriRamaNavami

తిరుపతిలో సిఎంఆర్‌ షాపింగ్‌ మాల్ ఓపెనింగ్‌ కోసం రాశి ఖన్నా వచ్చింది. రాశిని చూడడానికి జనం కుప్పలుతెప్పలుగా వచ్చారు.

This post is also available in: enఇంగ్లిష్‌


PremaLekhalu