కీరవాణి నిజంగా ఘోరమైన తప్పు చేశాడా?

This post is also available in: enఇంగ్లిష్‌