అల్లుడు శీను కి కాజల్ ఓకే చెబుతుందా..?

This post is also available in: enఇంగ్లిష్‌